Komponentna jedinica liskuna

  • Liskun Komponente za mjerno staklo

    Liskun Komponente za mjerno staklo

    Komponente liskuna za mjerenje nivoa se sastoje od liskuna, grafitne podloge, aluminosilikatnog stakla, jastuka, brtve od legure Monel i zaštitnog pojasa.Naša tvornica je specijalizirana proizvodnja za proizvodnju liskuna serije i visokotlačni kotao za mjerenje nivoa vode u komponentama liskuna profesionalnih proizvođača, liskun se iskopava ruda direktno u pahuljicama, model kompletne specifikacije, profesionalna proizvodnja i prodaja prirodnog liskuna lista velika prirodna prozirna ploča od liskuna, specifikacije liskuna, koncept vatre, mjerač nivoa tekućine, vodomjer liskun list, prirodni liskun debele kriške, tanke kriške.Gore navedeni proizvodi izrađeni su od visokokvalitetnih kriški liskuna klase a nakon skidanja, rezanja, obrade i probijanja.